Dachspin.pl | Warunki handlowe

Warunki handlowe

Ceny

1. Produkty prezentowane w katalogu oferowane są klientom w oparciu o indywidualną ofertę handlową. W celu otrzymania oferty handlowej prosimy o kontakt z naszym regionalnym przedstawicielem handlowym.

2. Warunki handlowe dotyczące oferty dachspin.pl (dalej: Sprzedającego) skierowana jest wyłącznie do firm handlowych.


Zasady płatności

1. Warunki handlowe dotyczące form płatności oraz ewentualnego kredytu kupieckiego określane są indywidualnie dla każdego klienta.

2. Akceptacja zawartych w ofercie warunków handlowych jest wiążąca zarówno dla Sprzedawcy jak i Kupującego.

3. Przekroczenie terminu płatności oznacza niedotrzymanie ustalonych warunków oferty, w związku z tym, Sprzedawca ma prawo do wystawienia faktury korygującej.

4. Konsekwencją tego postępowania jest korekta otrzymanego rabatu oraz skrócenie terminu płatności do maksymalnie 5dni roboczych.

5. Przekroczenie terminu płatności powoduje naliczenie odsetek ustawowych.

6. Brak terminowego uregulowania płatności wiąże się z działaniem na szkodę Sprzedawcy.

7. W przypadku niedostosowania się do powyższych ustaleń zastosowanie ma art. 589 kodeksu cywilnego, w którym to Sprzedawca, zastrzega sobie prawo do własności sprzedawanych towarów, aż do chwili zapłaty.


Godziny pracy

1. Od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.

2. Wysyłki towaru do Klientów realizowane są w dni robocze od poniedziałku do piątku.


Uwagi dodatkowe

1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w ofercie - w szczególności do wycofywania produktów lub ich wersji z katalogu, a także do wprowadzania do oferty produktów nie objętych katalogiem.

2. Złożenie zamówienia na podstawie oferty jest równoznaczne z akceptacją zawartych w niej warunków handlowych (cena, termin realizacji, płatność).

3. Informacje o aktualnej ofercie produktów dostępne są na stronie internetowej pod adresem: www.dachspin.pl.


Pobierz

Warunki handlowe w PDF