Dachspin.pl | Ilość spinek do montażu dachówek

Ilość spinek do montażu dachówek

Ilość spinek na pokrycie dachowe

Minimalna liczba mocowań przypadająca na metr kwadratowy pokrycia uzależniona jest od:

  • Konstrukcji dachu
  • Zaleceń producenta dachówek
  • Kształtu dachu
  • Wysokości kalenicy

Wyjątkiem od tej zasady są tereny szczególnie narażone na zmieniające się warunki atmosferyczne
(W Polsce najbardziej narażone na działanie wiatru są obszary nadmorskie oraz górzyste) oraz specyficzne miejsca dachu. Należą do nich:

  • Dachówki kalenicowe
  • Szczytowe
  • Okapowe

Gwoździe i spinki mocujące pokrycie powinny być zagęszczane przy krawędziach dachu, by nie doszło do odkształecenia pokrycia. Podczas mocowania pokrycia należy zapewnić przerwy niezbędne do amortyzowania ruchów pokrycia i konstrukcji.

Dodatkowego mocowania wymagają elementy przecinające połać dachu oraz miejsca pod ławy kalenicowe. Gdy nachylenie dachu mieści się w przedziale 40-60o, wówczas mocuje się co trzecią lub co piąta dachówkę. Przy kącie nachylenia połaci powyżej 65o, spinkami mocujemy wszystkie dachówki. Szczególnego mocowania wymagaja dachówki mnich-mniszka. Bez względu na kąt nachylenia dachu mocujemy je specjalnymi spinkami MM. Klamry do mocowania dachówek zabezpieczają je przed zsunięciem i poderwaniem przez wiatr.

Szczególną uwagę również należy zwrócić na wole oczko (lukarna). Wszystkie dachówki na lukarnie powinny być przymocowane do łat. Dachy posiadające niewielki spadek (10o), należy montować na usztywnionym podłożu.

Sztywność konstrukcji oznacza pełne deskowanie zabezpieczone folią wstępnego krycia. Aby dachówki nie pękały, montujemy je przy pomocy spinek, które spajają całą konstrukcję nadając dachówkom pewną elastyczność.