Dachspin.pl | Pokrycia dachowe

Jak wykonać pokrycie dachowe

Pokrycie dachowe

Wykonując pokrycia dachowe i dobierając akcesoria należy zwrócić uwagę na:

  • Łacenie pokrycia
  • Wentylację dachu
  • Deskowanie
  • Mocowanie pokrycia
  • Łączenie dachówek przy pomocy spinek

Łacenie tańsze poszycie ażurowe- ruszt z łat i kontrłat (listwy drewniane przybite prostopadle do wierzchu krokwi oraz łaty służące do mocowania elementów pokrycia) o wymiarach od 3x4 cm do 5x5 cm. Zasadniczo odpowiada wymiarom dachówki. Łaty należy układać równolegle. Ich rozstaw zależy od kąta nachylenia dachu i zaleceń producenta dachówek. Fachowe ułożenie łat pozwala umocować elementy pokrycia dachowego zgodnie ze sztuką dekarską i obowiązującymi normami.

Rozwiązanie te stosuje się przy pokryciach strzechą, gontem , dachówkami, blachodachówkami nad poddaszem użytkowym.

Dbając o wentylację dachu pamiętajmy również o kontrłatach. Powstała dzięki nim szczelina doskonale radzi sobie z odparowywaniem skondensowanej pary wodnej. Szczelina zapewnia również przestrzeń pomiędzy wełną mineralną a folią dachową. Wełna mineralna nie powinna się stykać bezpośrednio z folią dachową. W celu właściwej wymiany powietrza należy pozostawić szczelinę wentylacyjną ok. 2,5 cm wysokości.

Uwaga! Łaty są oparciem dla pokrycia i usztywniają konstrukcję dachu. Pamiętając o ich roli wentylacyjnej nie zmieniamy sami ich wymiarów i rozstawu.

Deskowanie oznacza wykonanie sztywnego, pełnego poszycia z desek najlepiej łączonych na pióro i wpust, z wodoodpornej sklejki, ewentualnie płyt OSB z uwzględnieniem przesunięcia desek w kolejnych rzędach względem siebie. Należy zadbać, by na jednej krokwi nie było długich pionowych połączeń. Używając płyt drewnopochodnych, należy stosować sztywne płyty odporne na zawilgocenie. Materiały płytowe układa się z zachowaniem kilkumilimetrowych szczelin na złączach, umożliwiających swobodne ich ruchy pod wpływem zmian wilgotności. Przy braku deskowania niezbędne jest ułożenie folii wstępnego krycia. Folia przepuszcza parę wodną z wnętrza budynku, natomiast zapobiega zawilgoceniu i chroni przed ewentualnymi nieszczelnościami pokrycia dachowego. Każdy rodzaj pokrycia dachowego powinien być mocowany zgodnie z zaleceniami producenta.

Mocowania typu spinki do dachówek najczęściej wykorzystuje się przy okapie i ścianach szczytowych, a gwoździe w miejscu łączenia arkuszy blachodachówki. Dachówki są materiałem ciężkim. Pokrycie waży od 40 do 90kg/m2.


Łączenie dachówek zaprawą cementową lub cementowo-wapienną prowadzi do pękania dachówki. Zastosowanie spinek zapewnia konstrukcję elastyczną i odporną na zmiany temperatury. (Tu przeczytasz cały artykuł na temat pokryć dachowych i błędów popełnianych przy ich budowie.)